NYTT OM GMO nummer 1-2020

EU-parlamentet ber om moratorium (midlertidig forbud) mot gendrivere Mulige årsaker til at CRISPR ofte gir uventede resultater (2 oppslag) Oppdrettsnæringen: Planer om finjustert genredigering Mer diskusjon om GM-mygg mot malaria USA har godkjent tre sorter GM-poteter Kina: Forskeren med designer-tvillingene dømt til tre års…

EU-parlamentet ber om moratorium på gendrivere

EU-parlamentet ber om moratorium på all utsetting av gendrivere, også feltforsøk.– Nå håper vi norske myndigheter raskt følger opp kravet fra EU parlamentet sier Cesilie Aurbakken, styreleder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr.Vedtaket kommer i forkant av møtet i Konvensjonen om biologisk mangfold…

Forskningsmidler til sporing av nye GMO-er

Norges Forskningsråd har bevilget midler til metodeutvikling for sporing og merking av genredigert mat. En veldig god nyhet sier Cesilie Aurbakken, styreleder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. For oss er det grunnleggende at alle GMO-er må kunne spores. Sporing er en forutsetning…

Ber om forbud mot genredigering på mennesker

13 mars publiserte Nature et opprop fra en rekke  kjente forskere som advarer  mot mulige konskvenser av  genredigering på mennesker.  I oppropet ber forskerne om  et midlertidig forbud (Moratorium) mot å kunne genendre egg, sæd og embryoer  slik at endringene går i arv.  Blant underskriverne av oppropet er blant…

God Jul og Godt Nytt År!

Seminar om GMO-merking 14.11.18

GENMODIFISERT MAT                                                                                                                                                   – HVA SLAGS MERKING ØNSKER VI?                                                                                                                           Meld deg på gratis frokostseminar på Litteraturhuset 14 november klokken 09.00-11.30 Frokost serveres klokken 08.15–09.00   Det er lovpålagt at all mat som inneholder mer enn 0,9 prosent GMO, skal merkes. Det er imidlertid ikke et lovkrav om merking av…

Genteknologiloven er framtidsretta

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mener det ikke er behov for å endre den norske genteknologiloven. Loven gir rom for en fleksibel og effektiv regulering også av de nye genredigerte GMO-ene.  Det er imidlertid viktig at retningslinjene for godkjenning oppdateres i takt med…

Første GMO-laks er solgt

Foto: AquaBounty

Hentet fra iLaks.no. Forfatter: Aslak Berge.   Det amerikanske oppdrettselskapet AquaBounty Technologies har solgt rundt 4,5 tonn av produktet til kunder i Canada. Salget markerer at det er første gang at et genmodifisert dyr har blitt solgt for mat på det åpne markedet. Det tok AquaBounty…

Funn av ulovlige GMO-soyabønner

Nyhet hentet fra matportalen.no http://www.matportalen.no/verktoy/tilbaketrekkinger/funn_av_ulovlig_genmodifiserte_soyabonner Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifiserte soyabønner fra Thailand, av merket “Raitip Soy Beans”. Funnet ble gjort i prøver tatt hos importøren Orientdeli AS i Oslo, og varepartiet trekkes tilbake fra markedet. Funnet ble gjort i et parti på cirka 400…