Regjeringen må si nei til maisen 1507

mais illustrasjon

Miljødirektoratet anbefalte 1. april å si ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Maisen er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at…

Ikke i tråd med genteknologiloven

1. april anbefalte Miljødirektoratet ja til import av den kontroversielle maisen 1507. Heldigvis er reaksjonene sterke fra mange hold.  Kristin Halvorsen er leder i Bioteknologirådet. Hun sier i en kommentar at maisen 1507 er laget for å sprøytes med et sprøytemiddel som er forbudt…

Internasjonal konferanse om merking i Wien

25 april samles matindustri, bønder, forskere, politikere og frivillige organisasjoner i Wien. Tema er felles krav til GMO-merking av mat. Nettverk for GMO-fri mat og fôr deltar på konferansen som del av forberedelsene til arbeidet med merkespørsmål i Norge. EUs krav om merking av…

Notat: Merking av genmodifisert mat

Dette notatet kan også lastes ned her: Notat om GMO-merking av mat Skrevet av: Gaute Eiterjord, styremedlem i Nettverk for GMO-fri mat og fôr i april 2016 Regjeringen har varslet at den har som mål å sluttbehandle 9 GMO-er (2 maissorter, 3 rapssorter og 4…