Notat: Merking av genmodifisert mat

Dette notatet kan også lastes ned her: Notat om GMO-merking av mat Skrevet av: Gaute Eiterjord, styremedlem i Nettverk for GMO-fri mat og fôr i april 2016 Regjeringen har varslet at den har som mål å sluttbehandle 9 GMO-er (2 maissorter, 3 rapssorter og 4…