Genteknologiloven er framtidsretta

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mener det ikke er behov for å endre den norske genteknologiloven. Loven gir rom for en fleksibel og effektiv regulering også av de nye genredigerte GMO-ene.  Det er imidlertid viktig at retningslinjene for godkjenning oppdateres i takt med den teknologiske utviklingen. Det bør settes av ressurser til styrket informasjon og brukerveiledning.

shutterstock_534491047

Dette skriver vi i vårt innspill til forslaget fra Bioteknologirådet om framtidig regulering av genmodifiserte organismer. Du kan lese hele brevet her:

Genteknologiloven – innspill fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr_04.05.18