Mais 1507 må forbys

Mais 1507 må forbys

Det krever direktør Ole Johan Borge og leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.  De ber regjeringen om å ikke høre på Miljødirektoratets råd om GMO-maisen 1507. Hvis kravene i genteknologiloven ikke innfris, kan og skal produktet ikke tillates importert, dyrket eller brukt. Dette skriver de to i en kronikk i  Nationen 28 mai.

Portrettbilde-Ole-Johan-Borge Kommjobb for SMK ved Arvid Samland

Det kreves per definisjon et langsiktig og globalt perspektiv når bærekraft skal vurderes. Da er det relevant hvordan dyrking av planten påvirker helsa til bøndene og befolkningen i dyrkingsområdet skriver de videre. Når det gjelder maisen 1507  mener vi konklusjonen i lys av genteknologilovens bestemmelser om etikk og bærekraft er enkel: Det er ikke i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling å legge til rette for økt bruk av glufosinat-ammonium i verdens jordbruk. Og det er ikke i tråd med lovens krav om etisk forsvarlighet å bidra til at bønder i andre land bruker sprøytemidler som gir en helse- og miljørisiko vi ikke tillater i Norge. Derfor bør regjeringen legge ned forbud mot maisen 1507.