Kirken ønsker å beholde genteknologiloven

Menneske og skaperverk er ikke til salgs – Dagens genteknologilov har gitt et godt rammeverk for å håndtere forskning og utvikling på saksfeltet, og er fleksibel nok til også å kunne gjøre dette fremover, mener Kirkerådet i sitt innspill til forslaget fra Bioteknologirådet om fremtidens…

Store problemer med GMO i Spania

Fem representanter fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr har nettopp besøkt  bønder, samvirkeorganisasjoner og bedrifter i Spania. Målet for turen var å lære mer om hvilke erfaringer de har gjort seg etter 20 års dyrking av GM-mais.                                                                                                                                                                                                                                             Spania er det eneste landet i EU der det…

Nytt om GMO nummer 4 -2018

Nytt om GMO 4-2018   Saker To aktuelle debatter Vitenskap og framskritt. (3 oppslag) Om fakta-basert GMO-debatt (3 oppslag) Se også nyhetsbrev 3-2018, sak 5. Er en naturlig mutasjon og en CRISPR-mutasjon det samme? (3 oppslag) Venstres landsmøte om GMO (2 oppslag) Fra havbrukskonferansen…

Genteknologiloven er framtidsretta

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mener det ikke er behov for å endre den norske genteknologiloven. Loven gir rom for en fleksibel og effektiv regulering også av de nye genredigerte GMO-ene.  Det er imidlertid viktig at retningslinjene for godkjenning oppdateres i takt med…