Nytt om GMO 12-2017, 13.12.2017

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmofrimat.no Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen….

Bekymret for uthuling av genteknologiloven

Aina Bartmann, daglig leder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vi er bekymret for at føre-var-prinsippet i genteknologiloven kan svekkes. Det uttaler Nettverk for GMO-fri mat og fôr i en kommentar til forslaget fra Bioteknologirådet om oppmykning av dagens lov. Flertallet i Bioteknologirådet foreslår å utrede muligheten for et nivådelt system for godkjenning av…