Forbud mot GMO i Kinas største kornområde

Heilongjiang-provinsen

Oversatt av Sara Andersen Vågenes fra Sustainable Pulse. Bønder i Heilongjiang-provinsen nordøst i Kina, landets største kornprodusent, skal forbys å produsere genmodifiserte planter de neste fem årene. Forbudet får effekt fra mai, og vil gjelde produksjon av korn, mais, ris og soyabønner. Å dyrke…

Strengere merking av genmodifisert mat i Japan

Den japanske regjeringen vurderer å utvide listen over ingredienser med genmodifisert innhold, ifølge kilder ved Forbrukerrådet. Listen inneholder 33 stoffer, der bruk av disse er obligatorisk å merke på matvarer. Oversatt fra The Japan Times av Sara Andersen Vågenes. Import av genmodifiserte avlinger og…

Ny studie: Stor forskjell på GMO-mais og konvensjonell mais

Nytt studie viser til store forskjeller mellom GMO-maisen NK603 og tilsvarende GMO-fri mais. Forfatterne sier funnene utfordrer utsagn om at GMO-typen er funksjonelt ekvivalent med GMO-frie sorter. Opprinnelig publisert hos Genøk, oversatt av Sara Andersen Vågenes. En ny studie ledet av Dr Michael Antoniou…

Ny konkurrent til GMO

© Michael Gäbler / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Forskere har utviklet en ny teknologi som ikke både øker avlingene av hvete og gjør kornet bedre rustet til å overleve tørke. Det som gjør denne teknologien så interessant er at hvis den lykkes kan den utgjøre et alternativ til genmodifisering. Teknologien består av…

FNs naturmangfoldsmøte – hva skjedde?

Pressekonferanse med Friends of the Earth i Cancun

5.-7. desember 2016 møttes FNs medlemsland i Cancun, Mexico til toppmøte om biologisk mangfold, i kraft av konvensjonen underskrevet under Rio-toppmøtet i 1992 (Convention on Biodiversity). Tusenvis av deltakere fra både sivilsamfunnet og myndigheter samlet seg under møtet, for å diskutere viktigheten av å…

Amerikansk domstol støtter lokale GMO-forbud

Ankedomstolen i USA har bestemt at føderal lovgivning ikke er et hinder for at stater og fylker kan vedta lokale reguleringer og forbod mot genmodifiserte (GMO) avlinger. Det skriver Mintpress News. Det var store forventninger til ankedomstolen i USA da de i desember kom med avgjørelsen…

160 organisasjoner krever moratorium mot gendrivere

Pressekonferanse med Friends of the Earth i Cancun

I desember 2016 arrangerte FN en oppfølgingskonferanse om Cartagenaprotokollen i Cancun, Mexico. Biomangfold og syntetisk biolog var et tema på konferansen og sentralt i debatten sto gendriver-teknologien. Med henvisning til biomangfold, nasjonal suverenitet, fred og sikkerhet i verden krevde 160 organisasjoner fra seks kontinenter…

Nytt om GMO 1/2017, 06.01.17

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmofrimat.no Ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.  …